Contributie

De contributie voor seizoen 2023-2024 is tijdens de ledenvergadering vastgesteld op 70 euro.

Gelieve dit bedrag voor 1 december over te maken op:

NL80RABO-0138344671

tnv: Nakaarters